Představení společnosti:

 V dubnu roku 1995 současný ředitel Josef Nosek založil firmu NISAFORM s. r. o.. Stávající objekt si vzal do pronájmu a vytvořil asi 30 pracovních míst z propuštěných bývalých zaměstnanců závodu NISA. S velkým úsilím spolupracovníků vybudoval univerzální nástrojárnu. V témže roce byl objekt se zařízením odkoupen od správce konkurzní podstaty. V závodě NISA pracovalo asi 800 lidí a většina výroby byla určena pro export. Celý objekt se nacházel v dezolátním stavu. Bylo nutno investovat do vybudování plynového topení, sociálního zařízení, zavést pitnou vodu, provést celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů, osvětlení, budovu obnovit novou fasádou a zmodernizovat výrobní i kancelářské prostory. Jednou z hlavních priorit bylo pořízení moderních CNC strojů – obráběcích center a elektroerozivního obrábění, což se postupně daří.

V současné době NISAFORM s. r. o. zaměstnává zkušené a vysoce kvalifikované pracovníky. Zabývá se výrobou lisovacích nástrojů pro všechny druhy plastů ( vstřikování, vyfukování, vakuové a přetlakové tváření), výrobou slévárenských kovových modelů, kokil, maket, tvarových vložek, střižných nástrojů, kontrolních a výrobních přípravků, obráběním kusových strojních a tvarových dílů.

Pracoviště o ploše 2700 m2 mají vybavení:

•   2x CNC pětiosá obráběcí centra DECKEL MAHO DMU 60

•   1x CNC pětiosé obráběcí centrum DECKEL MAHO DMU 50

•   2x CNC tříosá obráběcí centra HURCO

•   1x CNC frézku HWT E-422 CNC TROLL

•   1x elektroerozivní centrum INGERSOLL - 400

•   1x elektroerozivní centrum INGERSOLL GANTRY EAGLE - 800

•   1x elektroerozivní centrum MITSUBISHI EA 12 DM

•   1x CNC soustruh MASTURN MT-54-CNC 1500 mm

•   1x CNC soustruh HAAS ST-30Y

•   1x elektroerozivní drátová řezačka MAKINO EU 64

•   1x elektroerozivní děrovačka na hloubení otvorů

•    Měrové středisko vybavené měřicím přístrojem DEA PIONEER 081206

•    Klasické obráběcí stroje, frézky, soustruhy

•    Brusky na plocho i na kulato, tvarové broušení

•    Bruska na kulato BHU 25 NC

•    Montážní a dokončovací pracoviště

•    Gravírovací laser HXM20

 

Firma využívá programové vybavení VISI umožňující plošné i objemové modelování (formáty IGS, VDA, DXF, PARASOLID, DWG, CATIA, PRO-INGENEER), dále trojrozměrné měřicí zařízení DEA PIONEER s možností protokolárního měření a scanování nedefinovaných tvarů a hodnot. Vybavení pracovišť je doplněno klasickými obráběcími stroji (frézky, soustruhy, brusky na plocho i na kulato, tvarové broušení apod.) a ručním montážním pracovištěm.

Cílem naší firmy je splnění všech technických a kvalitativních požadavků našich i zahraničních obchodních partnerů a vybudování výrobní a vývojové nástrojárny srovnatelné se špičkovými zahraničními firmami.

 

Historie:

Základem současného průmyslového areálu na břehu řeky Nisy, jehož součástí je firma NISAFORM s. r. o., byla  původně továrna CARL WAGNER vyrábějící na konci 19. století koberce a podlahové textilie. Firmu založil v roce 1781 truhlář a domácí tkadlec Franc Wagner. Zakoupil vhodný objekt a stroje. Wagner byl úspěšný při odbytu svých výrobků, což nebylo vzhledem k velké konkurenci příliš jednoduché. Vyráběl holandské koberce kombinující vlnu s ostatními materiály, pracoval technikou, kterou v okolí nikdo nepoužíval. Firma byla úspěšná a vyvážela do všech zemí tehdejšího Německa a Rakouska. V areálu byly v této době postaveny další objekty.

Po 2. světové válce byla firma Wagner znárodněna a připojena ke svému dávnému konkurentovi ve Vratislavicích, firmě TOKO  –  továrně na výrobu koberců. Firma byla později známa pod značkou BYTEX a ještě později INTEX. V objektu firmy NISAFORM se v této době vyráběly vojenské deky.

V pozdějších letech byla v rámci reorganizace průmyslu výroba koberců a tkanin zastavena a továrnu převzal závod NISA s.p..

V letech 1951 – 1976 byly v závodě NISA Proseč nad Nisou vyráběny mechanické kalkulační stroje NISA. Celkem jich bylo vyrobeno přes 600 000 kusů. Velká část byla vyvezena do 35 zemí.  V ČSSR to byly v tehdejší době nejrozšířenější kalkulačky. Jejich vývoj zahájila skupina nadšenců v poválečné stagnaci bižuterního průmyslu v závodě BRDITZKA, nynějším SOLITERU. Základem byla ruční kalkulačka americké firmy MONROE. První typ NISA-M byl v podstatě kopií vzorku přepočítanou na metrickou soustavu. Úspěšný vývoj završilo založení závodu NISA v Proseči nad Nisou.

Technické kalkulační stroje měly složitou soustavu s množstvím logických funkcí řešených mechanicky. Např. typ NISA PK5 obsahoval 2 200 součástí a to vše vlastní výroby. K výrobě se používalo více jak 3 500 nástrojů a přípravků, sortiment komunálního nářadí obsahoval téměř 30 000 položek. Výroba mimo jiné vyžadovala velmi dobrou nástrojárnu.

Na začátku 60. let 20 století měl závod NISA 850 zaměstnanců. V současném objektu firmy NISAFORM byla dílna tvářecích strojů na lisování kovů, nástrojárna a výpočetní středisko.

V roce 1976 výroba kalkulaček v závodě postupně končila. Závod převzal výrobu a vývoj děrnopáskových zařízení ze Zbrojovky Brno. Jednalo se hlavně o fotoelektrické snímače děrné pásky CONSUL 601 pro řídicí systémy NC strojů, které byly  určeny hlavně pro vývoz do SSSR, NDR, BLR a část pro Teslu Kolín. Po rozpadu trhu bývalých socialistických zemí výroba řídících systémů v závodě NISA v roce 1992 zanikla. Po tomto roce se již pravidelná výroba v závodě neobnovila. Firma šla do likvidace a následně do konkurzu. Jednotlivé objekty, stroje a zařízení byly pronajímány či postupně rozprodávány a zaměstnanci byli průběžně propouštěni. Tímto byla ukončena éra firmy NISA Proseč nad Nisou.