Deutsch:

  Die 2 700m2 großen Räume der Firma NISAFORM GmbH sind ausgestattet mit:

• 2x CNC Bearbeitungs-Fräszentren DECKEL MAHO DMU 60

• 1x CNC Bearbeitungs-Fräszentren DECKEL MAHO DMU 50

2x CNC Bearbeitungs-Fräszentren HURCO

• 1x CNC Bearbeitungs-Fräszentren HWT E-422 CNC TROLL

• 1x Elektro-Erodiermaschinen INGERSOLL - 400

• 1x Elektro-Erodiermaschinen INGERSOLL GANTRY EAGLE - 800

• 1x Elektro-Erodiermaschinen MITSUBISHI EA 12 DM

• 1x Drehmaschine MASTURN MT 54 CNC 1500 mm

• 1x Drehmaschine CNC HAAS ST-30Y

• 1x Draterodiermaschine MAKINO EU 64

•  messungen mit der Anlage DEA PIONEER 081206

•  klassische Bearbeitungsmaschinen wie Fräzen, Drehmaschinen, Flach - und Rundmaschinen,

   Profilschleifen manuele Montageabteilung

 

Konstruktion CAD/CAM mit dem Programm VERO-VISI ermöglicht Flächen- und Umfangmodelieren einschließlich der 2D und 3D Bearbeitung. Import und Export der Daten in dem Format: IGES, VDA, DXF, PARASOLID, DWG.

 

Die Kontrollabteilung ist mit der Anlage DEA augestattet und ermöglicht uns Protokollmessungen und Scanen von unmessbaren Formen und Werten duchzuführen.

 

Die Firma NISAFORM GmbH beschäftigt sich mit:

• Konstruktion und Produktion von Einspritzformen für Pressen von Plastteilen meistens für die

  Automobilindustrie

• Konstruktion und Produktion von Formen mit verschiedenen Technologien – Einspritzung, Ausblasen,

  Vakuum- und Überdruckformung.

• Teilnahme bei Forschung und Entwicklung in internationalen Projekten in Rahmen der EU

• Produktion von Metallmodellen, Kernkasten, Kokillen, Formeinsätzen und Werkzeunge für Gesenke

• Konstruktion und Produktion von Messgeräten, Schnittwerzeugen, Produktionsvorrichtungen und

  maschinellen Teilen

• Kundendienst und Reparaturen von oben erwähnten Bereichen

 

Unsere 60 Beschäftigte haben ein Ziel: die Erfüllung aller qualitativen und technischen Forderungen von in- und ausländischen Handelspartnern. Mit ständiger erhöhung der Qualität und der Kontrolle von unserer Produktion hat sich die Firma NISAFORM GmbH in vielen Bereichen der Maschinenbauindustrie durgesezt. Die hohe Qualität der Produkte und die Zufriedenheit der Kunden ergiebt sich aus dem eingeführten Qualitätsmanagementsystem in allen Produktionsprozessen nach EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008.

 

English:

  The NISAFORM facility work areas of 2700 m2 are equipped with:

2x 5 axis CNC milling machines DECKEL MAHO DMU 60

1x 5 axis CNC milling machines DECKEL MAHO DMU 50

• 2x 3 axis CNC milling machines HURCO- BMC 4020, BMC 30AP

• 1x CNC milling machines HWT E-422 CNC TROLL

1x electrical discharge machine INGERSOLL - 400

1x electrical discharge machine INGERSOLL GANTRY EAGLE - 800

1x electrical discharge machine MITSUBISHI EA 12 DM

1x CNC lathe MASTURN MT 54 CNC 1500 mm

1x CNC lathe HAAS ST-30Y

• 1x electrical wire cutting machine MAKINO EU 64

• New equipped control room with measuring machine DEA PIONEER 081206

• Standard machines tools cutters, a surface grinder and a cylindrical grinder, hand lubrication grinding

  and polishing, assembly work area of the injection molds.

 

Development and design of injection molds. For the designing we prefer VERO-VISI system with format: IGES, VDA, DXF, PARASOLID, DWG. Nisaform s.r.o. have custom measurement carrying out on 3D measuring machines DEA  PIONEER 081206. Measurement accuracy is 2,5 microns. The maximum size of the measured component is 800 x 1200 x 600 mm.

 

 NISAFORM, s.r.o. is supplilers of:

• design and production of injection molds for die casting of plastic parts – mainly for the automotive

  industry

• design and production of blowing molds, vacuum and pressure molding technology

• research and development in international projects within the scope of the European Union

• production of cast iron parts, core boxes, ingot molds, shaped inserts and tools for dies

• design,  production of measuring units and single- purpose units, cutting tools

• production of  precision machine components

• servicing and repair in the above-stated fields

 

All of our 60 employees focus on the basic goal: to meet all quality and technical requirements of local, as well as foreign business partners. Due to continuous quality improvement and control of our work we well established on the market of the machine industry. High quality of our products and resulting satisfaction of our customers is ensured by the implementation of a quality control system according to EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 to all of our processes.

 

Česky:

  Pracoviště firmy NISAFORM o ploše 2700m2 jsou vybavena:

•   2x CNC pětiosá obráběcí centra DECKEL MAHO DMU 60

•   1x CNC pětiosé obráběcí centrum DECKEL MAHO DMU 50

•   2x CNC tříosá obráběcí centra HURCO

•   1x CNC frézku HWT E-422 CNC TROLL

•   1x elektroerozivní centrum INGERSOLL - 400

•   1x elektroerozivní centrum INGERSOLL GANTRY EAGLE 800

•   1x elektroerozivní centrum MITSUBISHI EA 12 DM

•   1x CNC soustruh MASTURN MT-54-CNC 1500 mm

•   1x CNC soustruh HAAS ST-30Y

•   1x elektroerozivní drátová řezačka MAKINO EU 64

•   1x elektroerozivní děrovačka na hloubení otvorů

•    Měrové středisko vybavené měřicím přístrojem DEA PIONEER 081206

•    Klasické obráběcí stroje, frézky, soustruhy

•    Brusky na plocho i na kulato, tvarové broušení

•    Bruska na kulato BHU 25 NC

•    Montážní a dokončovací pracoviště

 

Konstrukce CAD/CAM je zajišťována v systému VERO – VISI, který umožňuje plošné i objemové modelování. Import a export ve formátech : IGES, VDA, DXF, PARASOLID, DWG.

 

V oblasti kontroly a měření je využíváno trojrozměrné měřicí zařízení DEA s možností protokolárního měření a scanování nedefinovaných tvarů a hodnot.

 

 Firma NISAFORM, s.r.o. se zabývá:

• konstrukcí a výrobou vstřikovacích forem pro lisování plastových dílů převážně pro automobilový

  průmysl

• konstrukcí a výrobou forem s technologií vyfukování, vakuového a přetlakového tváření

• výzkumem a vývojem v mezinárodních projektech v rámci EU

• výrobou slévárenských kovových modelů, jaderníků, kokil, tvarových vložek a nástrojů pro zápustky

• konstrukcí a výrobou měřicích i výrobních přípravků, střižných nástrojů

• výrobou strojních dílů

• servisem a opravami ve výše uvedených oborech

 

Našich 60 zaměstnanců má základní cíl: splnění všech kvalitativních a technických požadavků tuzemských a zahraničních obchodních partnerů. Neustálým zvyšováním kvality a díky stálé kontrole své práce se naše firma prosadila v mnoha oborech strojírenského průmyslu. Vysoká kvalita výrobků a výsledná spokojenost zákazníka vyplývá ze zavedeného systému řízení jakosti veškerých procesů dle EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008.