Program "ROZVOJ (2015-2016)"

Firma NISAFORM s.r.o. se zůčastnila v roce 2015 - 2016 projektu EU programu ROZVOJ. nákupem dvou nových technologií 

 

Projekt pod názvem „Rozvoj společnosti rozšířením technologie nekonvenčního obrábění“

 

Společnost NISAFORM s.r.o. je od roku 1995 dodavatelem forem, nástrojů a nářadí pro firmy dodávající díly pro automobilový průmysl. Společnost se díky více než patnáctileté tradici v této oblasti právem řadí mezi přední firmy, které zajišťují široký servis pro dodavatelské firmy automobilového průmyslu v regionu. Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti pomocí pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a zvýšení efektivnosti procesů.

Do projektu je zařazena elektroerozivní hloubička a CNC soustruh. Využitím těchto strojů dojde k rozšíření vyráběného sortimentu společnosti s požadavky na nejvyšší kvalitu a technickou náročnost. Realizace projektu přispěje také ke zvýšení zaměstnanosti ve společnosti a také v okrese s vyšší mírou nezaměstnanosti – okres Liberec.

Realizací tohoto projektu vznikne potřeba cca 2 nových pracovníků potřebných pro pokrytí navýšené kapacity, v kvalifikovaném oboru obsluhy výše uvedených strojů.

Očekávaný přínos projektu je založen na dokonalém využití komplexní špičkové, flexibilní technologie universálního charakteru umožňující přizpůsobit se požadavkům širokého okruhu zákazníků podnikajících v nejrůznějších oborech.

 

Přínos investice "ROZVOJ (2015-2016)"

Celkový přínos projektové investice, nákupu nové hloubičky a nového CNC soustruhu, je pro společnost velmi významný.

zvýšení technické úrovně výrobku

Základním zlepšením bude výroba dílů na odpovídajícím zařízení, kdy bude zaručena přesnost výrobku a všechny výrobní procesy úspěšně fungující ve firmě NISAFORM s.r.o., především z hlediska jakosti výrobků.

zvýšení odbytu

Rozšířením sortimentu vznikne možnost získání nových zákazníků a uspokojení více nároků  stávajících tradičních odběratelů zejména z oboru dílů a příslušenství pro automobilovou výrobu, se kterými má společnost NISAFORM navázánu dlouholetou spolupráci.

zvýšení zaměstnanosti v regionu

Pořízením nových strojů a zvýšení objemu výroby se podaří vytvořit cca. 2 nová kvalifikovaná pracovní místa.

dopad na životní prostředí

Projekt je ve svých dopadech neutrální k životnímu prostředí.  Moderní strojní zařízení tohoto typu používají při obrábění chladící emulze, které jsou ekologicky nezávadné a tímto negativně neovlivňují životní prostředí.

zvýšení bezpečnosti a hygieny práce

Nové stroje mají kapotáž a nejmodernější bezpečnostní systémy, které zvýší bezpečnost práce v souvislosti s tímto druhem práce. Nové stroje budou připojeny na stávající odsávací systém ve firmě.

Fotografie HLOUBIČKA 800 a CNC soustruh HAAS:

 

 

Program "ROZVOJ (2013-2015)"

Firma NISAFORM s.r.o. se zůčastnila v roce 2013 - 2015 projektu EU programu ROZVOJ. nákupem dvou nových technologií 

 

Projekt pod názvem „Optimalizace a efektivnost výroby, zvyšování kvality a přesnosti výroby při využití nových strojních technologií“

 

Společnost NISAFORM s.r.o. je od roku 1995 dodavatelem forem, nástrojů a nářadí pro firmy dodávající díly pro automobilový průmysl. Společnost se díky více než patnáctileté tradici v této oblasti právem řadí mezi přední firmy, které zajišťují široký servis pro dodavatelské firmy automobilového průmyslu v regionu. Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti pomocí pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a zvýšení efektivnosti procesů.

Do projektu je zařazeno pětiosé frézovací centrum špičkové úrovně a CNC frézka s využitím zejména pro výrobu elektrod pro elektroerozivní obrábění. Využitím těchto strojů dojde k rozšíření vyráběného sortimentu společnosti s požadavky na nejvyšší kvalitu a technickou náročnost. Realizace projektu přispěje také ke zvýšení zaměstnanosti ve společnosti a také v okrese s vyšší mírou nezaměstnanosti – okres Liberec.

Realizací tohoto projektu vznikne potřeba 2 až 4 nových pracovníků potřebných pro pokrytí navýšené kapacity, v kvalifikovaném oboru obsluhy CNC obráběcích center.

Očekávaný přínos projektu je založen na dokonalém využití komplexní špičkové, flexibilní technologie universálního charakteru umožňující přizpůsobit se požadavkům širokého okruhu zákazníků podnikajících v nejrůznějších oborech.

 

Přínos investice "ROZVOJ (2013-2014)"

Celkový přínos projektové investice, nákupu nového 5ti-osého CNC obráběcího centra  a CNC Frézky, je pro společnost velmi významný.

zvýšení technické úrovně výrobku

Základním zlepšením bude výroba dílů na odpovídajícím zařízení, kdy bude zaručena přesnost výrobku a všechny výrobní procesy úspěšně fungující ve firmě NISAFORM s.r.o., především z hlediska jakosti výrobků.

zvýšení odbytu

Rozšířením sortimentu vznikne možnost získání nových zákazníků a uspokojení více nároků  stávajících tradičních odběratelů zejména z oboru dílů a příslušenství pro automobilovou výrobu, se kterými má společnost NISAFORM navázánu dlouholetou spolupráci.

zvýšení zaměstnanosti v regionu

Pořízením nových strojů a zvýšení objemu výroby se podaří vytvořit min. 2 nová kvalifikovaná pracovní místa v jedné směně.

dopad na životní prostředí

Projekt je ve svých dopadech neutrální k životnímu prostředí.  Moderní strojní zařízení tohoto typu používají při obrábění chladící emulze, které jsou ekologicky nezávadné a tímto negativně neovlivňují životní prostředí.

zvýšení bezpečnosti a hygieny práce

Nové stroje mají kapotáž a nejmodernější bezpečnostní systémy, které zvýší bezpečnost práce v souvislosti s tímto druhem práce. Nové CNC stroje budou připojeny na stávající odsávací systém ve firmě.

 

Fotografie DMU 50 a Frézka TROLL:

Pětiosý univerzální frézovací stroj DMU-50

 

Frézka HWT E-442.3 CNC TROLL