Historie společnosti

V dubnu roku 1995 současný ředitel Josef Nosek založil firmu NISAFORM s. r. o.. Stávající objekt si vzal do pronájmu a vytvořil asi 30 pracovních míst z propuštěných bývalých zaměstnanců závodu NISA. S velkým úsilím spolupracovníků vybudoval univerzální nástrojárnu. V témže roce byl objekt se zařízením odkoupen od správce konkurzní podstaty. V závodě NISA pracovalo asi 800 lidí a většina výroby byla určena pro export. Celý objekt se nacházel v dezolátním stavu. Bylo nutno investovat do vybudování plynového topení, sociálního zařízení, zavést pitnou vodu, provést celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů, osvětlení, budovu obnovit novou fasádou a zmodernizovat výrobní i kancelářské prostory. Jednou z hlavních priorit bylo pořízení moderních CNC strojů - obráběcích center a elektroerozivního obrábění, což se postupně daří.

V pozdějších letech byla v rámci reorganizace průmyslu výroba koberců a tkanin zastavena a továrnu převzal závod NISA s.p..

V letech 1951 - 1976 byly v závodě NISA Proseč nad Nisou vyráběny mechanické kalkulační stroje NISA. Celkem jich bylo vyrobeno přes 600 000 kusů. Velká část byla vyvezena do 35 zemí. V ČSSR to byly v tehdejší době nejrozšířenější kalkulačky. Jejich vývoj zahájila skupina nadšenců v poválečné stagnaci bižuterního průmyslu v závodě BRDITZKA, nynějším SOLITERU. Základem byla ruční kalkulačka americké firmy MONROE. První typ NISA-M byl v podstatě kopií vzorku přepočítanou na metrickou soustavu. Úspěšný vývoj završilo založení závodu NISA v Proseči nad Nisou.


Základem současného průmyslového areálu na břehu řeky Nisy, jehož součástí je firma NISAFORM s. r. o., byla původně továrna CARL WAGNER vyrábějící na konci 19. století koberce a podlahové textilie. Firmu založil v roce 1781 truhlář a domácí tkadlec Franc Wagner. Zakoupil vhodný objekt a stroje. Wagner byl úspěšný při odbytu svých výrobků, což nebylo vzhledem k velké konkurenci příliš jednoduché. Vyráběl holandské koberce kombinující vlnu s ostatními materiály, pracoval technikou, kterou v okolí nikdo nepoužíval. Firma byla úspěšná a vyvážela do všech zemí tehdejšího Německa a Rakouska. V areálu byly v této době postaveny další objekty.

Po 2. světové válce byla firma Wagner znárodněna a připojena ke svému dávnému konkurentovi ve Vratislavicích, firmě TOKO - továrně na výrobu koberců. Firma byla později známa pod značkou BYTEX a ještě později INTEX. V objektu firmy NISAFORM se v této době vyráběly vojenské deky.


Technické kalkulační stroje měly složitou soustavu s množstvím logických funkcí řešených mechanicky. Např. typ NISA PK5 obsahoval 2 200 součástí a to vše vlastní výroby. K výrobě se používalo více jak 3 500 nástrojů a přípravků, sortiment komunálního nářadí obsahoval téměř 30 000 položek. Výroba mimo jiné vyžadovala velmi dobrou nástrojárnu.

Na začátku 60. let 20 století měl závod NISA 850 zaměstnanců. V současném objektu firmy NISAFORM byla dílna tvářecích strojů na lisování kovů, nástrojárna a výpočetní středisko.


V roce 1976 výroba kalkulaček v závodě postupně končila. Závod převzal výrobu a vývoj děrnopáskových zařízení ze Zbrojovky Brno. Jednalo se hlavně o fotoelektrické snímače děrné pásky CONSUL 601 pro řídicí systémy NC strojů, které byly určeny hlavně pro vývoz do SSSR, NDR, BLR a část pro Teslu Kolín. Po rozpadu trhu bývalých socialistických zemí výroba řídících systémů v závodě NISA v roce 1992 zanikla. Po tomto roce se již pravidelná výroba v závodě neobnovila. Firma šla do likvidace a následně do konkurzu. Jednotlivé objekty, stroje a zařízení byly pronajímány či postupně rozprodávány a zaměstnanci byli průběžně propouštěni. Tímto byla ukončena éra firmy NISA Proseč nad Nisou.