Historie společnosti

Poválečná éra

Po 2. světové válce byla firma Wagner znárodněna a spojena s firmou TOKO. Později byla známa pod značkami BYTEX a INTEX. V objektu, kde dnes sídlí NISAFORM, se tehdy vyráběly vojenské deky. 

Změny v 70. a 90. letech

V roce 1976 výroba kalkulaček postupně končila a závod převzal výrobu děrnopáskových zařízení. Avšak po rozpadu trhu socialistických zemí v 90. letech výroba v závodě upadla, což vedlo k jeho likvidaci a konkurzu. 

Začátky průmyslového areálu

Na břehu řeky Nisy stála původně továrna CARL WAGNER, která vyráběla koberce a podlahové textilie již od konce 19. století. Zakladatelem byl truhlář a tkadlec Franc Wagner, který v roce 1781 založil firmu, jež se rychle rozrostla díky inovativním technikám a kvalitním výrobkům. 

Era kalkulačních strojů

V letech 1951 - 1976 byl závod NISA Proseč nad Nisou známý výrobou mechanických kalkulačních strojů. Celkem bylo vyrobeno přes 600 000 kusů, které se vyvážely do 35 zemí. Výroba těchto strojů byla technicky náročná a vyžadovala vysokou kvalitu nástrojárny. 

Nová éra s NISAFORM

V dubnu 1995 založil současný ředitel Josef Nosek firmu NISAFORM s. r. o.. Vytvořil nová pracovní místa a z bývalých zaměstnanců závodu NISA vybudoval univerzální nástrojárnu. Po nabytí objektu následovaly rozsáhlé rekonstrukce a modernizace, včetně pořízení moderních CNC strojů.