Politika kvality společnosti

Politika kvality společnosti vychází z vize, která stanovuje hlavní směr vývoje společnosti, kterým je, to, že chce zákazníkům dodávat své produkty a služby v odpovídající kvalitě, v co nejkratší době a za konkurenceschopnou cenu.

Politika kvality společnosti vychází z vize, která stanovuje hlavní směr vývoje společnosti, kterým je, to, že chce zákazníkům dodávat své produkty a služby v odpovídající kvalitě, v co nejkratší době a za konkurenceschopnou cenu.

Vedení společnosti vychází ze zásady, že politika kvality bezprostředně navazuje na:

 • strategii společnosti
 • na dlouhodobé sledování trhu v oblastech, na kterých se společnost podílí
 • sledování trendů v rozvoji strojírenství a jejich aplikací v daném oboru činnosti


Vedení společnosti vyhlašuje v zájmu zlepšení pozice na trhu v oblastech:

 • konstrukce nástrojů
 • výroba nástrojů
 • řízení společnosti
 • servisní činnosti

následující strategické záměry v kvalitě:

 1. Pro uspokojování požadavků zákazníků trvale zabezpečovat vysokou odbornost, kvalitu a profesionalitu konstrukční, výrobní a řídicí činnosti dalším vzděláváním pracovníků.

 2. Účinně zapojovat pracovníky do systému řízení kvality, aby se s ním ztotožnili a získali potřebné návyky a podíleli se na jeho zlepšování.

 3. Vytvářet kapacitní a finanční zdroje pro neustálé zlepšování systému kvality a tím účinně přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.

 4. Zvyšování efektivnosti systému kvality ve vztahu k realizačním úkolům.


Vedení společnosti se k podpoře uvedených záměrů v kvalitě zavazuje:

 • politiku kvality ročně upřesňovat do hodnotitelských cílů
 • vytvářet podmínky k splnění těchto cílů
 • pololetně vyhodnocovat plnění cílů kvality a v případě jejich neplnění toto řešit nápravnými opatřeními
 • vytvářet kulturní a sociální prostředí na všech pracovištích společnosti
 • plánovat nezbytné zdroje finanční, materiálové a lidské k jejich plnění
 • prohlubovat marketingovou činnost

Od pracovníků vedení společnosti očekává:

 • pochopení a přijetí politiky kvality
 • důsledné a přesné dodržování zásad a postupů stanovených dokumentovaných informací systému kvality a ostatními řídicími dokumentovanými informacemi
 • vysokou odpovědnost za kvalitu své vlastní práce a pocit sounáležitosti s celým kolektivem společnosti
 • písemné náměty ke zlepšování činností a systému kvality společnosti


Vedení firmy je zodpovědné za to, že politika kvality je zaměstnanci pochopena, zaváděna a používána. To je zajištěno správným přístupem vedoucích pracovníků k zaměstnancům a pravidelným školením všech zaměstnanců.